Chương trình Bộ GD – ĐT

Chương trình Bộ GD – ĐT

Chúng tôi giúp học sinh tự tin và vui tươi trong học tập Chương trình giáo dục tiểu học Việt Nam bằng cách vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tiên tiến tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm thực tế khám phá kiến thức mới; các tri  thức được củng cố, hệ  thống một cách vững chắc. Đặc biệt giải pháp  tích hợp được áp dụng nhằm điều chỉnh nội dung chương trình và sách giáo khoa tiểu học hiện hành để tải học tập gọn nhẹ hơn, nhờ vậy trẻ được áp dụng kiến thức vào thực tiễn nhìều hơn và rèn luyện tốt hơn kỹ năng sử dụng tiếng mẹ đẻ, năng lực tư duy toán và mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh. Cũng nhờ vậy, trong trẻ niềm say mê học tập được khơi dậy, những tiềm năng được đánh thức, được phát triển với niềm tự tin.